دیلرْ اسکوفیدیوْ رنفرو و طرح پیشنهادی برای یک حوزه عمومیِ یکپارچه

 تیمی نیویورکی متشکل از دیلر اسکوفیدیو(diller scofidio)، رنفِرو(renfro) و هود دیزاین(hood design) در یک همکاری؛ 'union square' را تولید کردند، یک طرح پیشنهادی برای مسابقه ی طراحی تفرجگاه ملی در واشنگتن دی سی. در جلوی ساختمان کپیتال، و در تقاطع دو محور اساسی شهری، این سایت قرار گرفته است. این برهم نهی در سبک های طرح، ریشه در هنرهای زیبای فرانسوی و زندگی روستاییِ انگلیسی دارد که به دنبال خلق فضایی مانیومنتال برای تجمع افراد در مقیاس کلان است. یک زمین مرطوب تدارک دیده شده، روان آب های نزدیکیِ کپیتال را فیلتر می کند.

Register to read more...

استیون هال و ترکیب فضای عمومی و خصوصی

 این مجموعه ی 220000 متر مربعیِ پیاده محور که به صورت هیبریدی مرتبط شده، در مجاورت محل دیوار قدیمیِ شهر بیژینگ(Beijing) قرار دارد، و هدف از آن مقابله با جریان توسعه های شهری در چین؛ بواسطه ی ایجاد یک فضای شهریِ متخلخلِ قرن بیست و یکمی است، که در ضمن جذابیت از هر طرف به فضای عمومی باز می شود. فضای عمومی شهری، در پیرامون، بالا و از طریق لایه های خاص چند وجهی؛ در کنار تعدد معابر در سراسر پروژه؛ ارتباطی هیبریدی خلق می کنند؛" شهری باز، درون یک شهر". 

Register to read more...

استیون هال؛ ترکیب لند اسکیپ با معماری و شهر سازی

هر ساله ملیونها نفر از سرتاسر آمریکا در برنامه های آموزشی فراگیر،موثر و خلاقانه ی مرکز جان اف کندی برای هنرهای نمایشی شرکت میکنند.از این رو این مرکز طرح توسعه ی پیشنهادی استیون هال را تصویب کرده است تا بخش قدیمی را تکمیل کند. بخش الحاقی پیشنهاد شده توسط استیون هال تا حدود زیادی زیر زمین خواهد بود،همراه با 3 پاویون که به طرف سطح زمین سربرآورده اند و به وسیله ی فضای سبز و باغهای عمومی احاطه خواهند شد.باغهایی که پاویونها را در بر میگیرند ارجاعاتی خواهند داشت به جان اف کندی که مرکز را با اسم او نام گزاری کرده اند،مانند استخری به طول قایق جنگی که در جنگ جهانی دوم کندی فرمانده آن بوده است.

Register to read more...