جلسه بازگشایی پاکات پروژه های اداره کل شهرسازی و طرحهای شهری

 صبح روز دوشنبه تاریخ 17/6/93 جلسه ای با حضور اعضاء کمیته فنی ارزیابی ادارات کل معاونت شهرسازی و معماری در اداره کل برنامه ریزی و توسعه شهری امور شهرسازی مناطق برگزار گردید. در این جلسه نسبت به باز گشایی پاکات دو پروژه از اداره کل شهرسازی وطرحهای شهری با عناوین ذیل اقدام گردید.
1-بازنگری ، اصلاح و بروز رسانی معابر طرح تفصیلی تهران
2-ساماندهی کوهساران(شمالی و شرقی)

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد