طبقه بندی کاربری اراضی

پرینتایمیل

فایل به پیوست شده این مطلب از دو قسمت کلی طبقه بندی کاربری اراضی و لایه کاربری اراضی وضع موجود.

این مطلب، آموزش مناسبی برای برداشت پارسل به پارسل میباشد.

با تشکر از استاد سرکار خانم سارا قدرتی

با تشکر از خانم محبوبه محمدی زاده

برای دانلود لطفا عضو شوید...

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند