با بخش دوم از کتاب آموزش تصویری و کاربردی نرم افزار Google SketchUp در خدمت شما همراهان عزیز هستیم.

با توجه به کاربرد و امکانات وسیع این نرم افزار ما این آموزش گویا و ارزشمند را برای شما فراهم آورده ایم و امید است که برایتان مفید واقع گردد.