تعاریف و مفاهیم کاربری های شهری و تعیین سرانه آنها ( مصوبه 1389 ) شورای عالی شهرسازی

Category: نشریات داخلیPublished on Wednesday, 25 May 2016 19:06Written by نسیم خاتمیHits: 1313PrintEmail

 

برای دانلود فایل ابتدا عضو شوید ...

 

منبع فایل : ShahrAfarin.com

 

 

 

آموزش 3Max

Category: نشریات داخلیPublished on Monday, 23 May 2016 06:12Written by SepehrHits: 1010PrintEmail

آموزش 3Max

پژوهشی در ویژگی های شهرهای اسلامی-ایده پیدایش(باغ شهرها) و رابطه شهرسازی و دین

Category: نشریات داخلیPublished on Saturday, 05 September 2015 20:33Written by یاسمن صدراییHits: 781PrintEmail

پژوهشی در ویژگی های شهرهای اسلامی-ایده پیدایش (باغ شهرها) و رابطه شهرسازی و دین

پدیدآورنده:احسان الله موید

مجله یغما آذر 1356 شماره351

منبع:پایگاه مجلات تخصصی نورwww.noormags.ir

برای دانلود لطفا عضو شوید...

رویکرد های جدید در طراحی پارک ها و فضای سبز شهری

Category: نشریات داخلیPublished on Sunday, 20 December 2015 05:29Written by زهرا بزرگیHits: 803PrintEmail

پارک های موضوع محور

 

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

شماره 36 پاییز 1390

راهنمای انجام مرحله چشم انداز سازی در طراحی شهری چشم انداز شهر / محله

Category: نشریات داخلیPublished on Tuesday, 01 September 2015 18:37Written by نسیم خاتمیHits: 1054PrintEmail

پیشنهاد یک چار چوب مفهومی برای صورت بندی بیانیه چشم انداز

کورش گلکار

نشریه علمی – پژوهشی هنر های زیبا شماره 24 ، سال 1384

برای دانلود فایل ابتدا عضو شوید ...