ارزیابی عملکرد شهر های جدید در جذب کلان شهرها

پرینتایمیل

ارزیابی عملکرد شهر های جدید در جذب کلان شهرها

مطالعه موردی: شهرهای جدید اطراف تهران

 

مهدی قرخلو

موسی پناهنده خواه

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد