نوسازی بافت فرسوده با نمونه موردی

پرینتایمیل

بازشناسي قابليت هاي نوسازي در بافت هاي فرسوده بخش مياني بر پايه ويژگي هاي
اجتماع و فضا

مطالعه موردي: محله 19 از منطقه 17 شهر تهران

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد