چشم انداز مدیریت شهری ایران - توسعه پایدار

پرینتایمیل

مقاله چشم انداز مدیریت شهری در ایران با تاکید بر توسعه پایدار شهری

دکتر اکبر پرهیزکار

علی فیروزبخت

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد