برای دیدن ادامه مطالب ، به پیوست ها مراجعه بفرمایید

پیوست ها:
دانلود این فایل (28713892609.pdf)28713892609.pdf[برسی و تحلیل نقش مقیاس شهر در میزان حس تعلق به مکان ]523 Kb