پروژه شهر سالم - بحرینی

Category: مقالات داخلیPublished on Wednesday, 15 June 2016 15:31Written by نHits: 1026PrintEmail

برای دیدن لینک دانلود به پیوست لطفا عضو شوید..

ارزیابی عملکرد شهر های جدید در جذب کلان شهرها

Category: مقالات داخلیPublished on Saturday, 04 June 2016 14:21Written by وحید حمزه پورHits: 966PrintEmail

ارزیابی عملکرد شهر های جدید در جذب کلان شهرها

مطالعه موردی: شهرهای جدید اطراف تهران

 

مهدی قرخلو

موسی پناهنده خواه

بررسی تجربه سازماندهی مجدد زمین در ژاپن برای استفاده از آن در ایران

Category: مقالات داخلیPublished on Saturday, 28 May 2016 07:51Written by وحید حمزه پورHits: 1012PrintEmail

بررسی تجربه سازماندهی مجدد زمین در ژاپن برای استفاده از آن در ایران

 

دکتر سید محسن حبیبی و مهندس مونا حاجی بنده

برای دانلود این مقاله لطفا عضو شوید...

نوسازی بافت فرسوده با نمونه موردی

Category: مقالات داخلیPublished on Thursday, 02 June 2016 05:21Written by رضا شهبازی اصلHits: 987PrintEmail

بازشناسي قابليت هاي نوسازي در بافت هاي فرسوده بخش مياني بر پايه ويژگي هاي
اجتماع و فضا

مطالعه موردي: محله 19 از منطقه 17 شهر تهران

Subcategories