روز جهانی شهرساز - سخنرانی پیاده مدار کردن شهر ها

اولین سخنرانی انجمن علمی دانشجویی شهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس، با همکاری شهرسازان جوان در روز سه شنبه 11 آبان 1395، همزمان با هفته جهانی شهرساز با موضوع پیاده مدار کردن شهرها در راستای دستیابی به توسعه شهری پایدار با حضور جمع کثیری از دانشجویان در دانشگاه مذکور برگزار شد.

سخنران این همایش جناب آقای دکتر خشایار کاشانی جو، استادیار و عضو هیئت علمی معماری و شهرسازی دانشگاه فوق الذکر بوده است.

از میهمانان ویژه این همایش میتوان به جناب آقای مهندس حق کاشانی معاونت محترم دانشکده فنی مهندسی، جناب آقای قضاتی معاونت محترم آموزش، سرکار خانم دکتر احمدی مدیریت محترم گروه کارشناسی شهرسازی - استادیار و عضو هیئت علمی شهرسازی، خانم دکتر پرتو، خانم مهندس نوری، خانم مهندس وزیرپور آرانی و خانم مهندس افصح حسینی اشاره کرد.

اعضای هیئت مدیره انجمن علمی دانشجویی شهرسازی عبارت اند از: جناب آقای مهندس وحید حمزه پور رئیس هئیت مدیره، سرکار خانم مهندس زهرا بزرگی نائب رئیس هیئت مدیره و مسئول نشریه، جناب آقای مهندس آرین کبیری مسئول بازدیدهای علمی، جناب آقای علیرضا خارزمی مسئول برگزاری کارگاه ها و سخنرانی های علمی، سرکار خانم مهندس مونا سلطانی بازرس و سرکار خانم مهندس اعظم عباس نیکو علی البدل.

از اعضای شهرسازان جوان که در همایش حضور داشته اند میتوان به جناب آقای مهندس امین ضیاییان بهبودی، سرکار خانم مهندس بهاره سید حسینی و جناب آقای رضا شهبازی اصل اشاره کرد.

 

روز جهانی شهرساز مبارک.

 

 

 

 

 

 

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.
  • هیچ نظری یافت نشد