شیت بندی

مطلبی که در پیش روی شما قرار دارد، آموزش شیت بندی است.

در ابتدای مطلب مطالبی در آموزش شیت بندی قرار داده شده است و در انتها نمونه هایی از شیت بندی.

امید است مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیرد.

Register to read more...

فونت معماری

مطلبی که در پیش روی شما قرار دارد، آموزش فونت معماری در اندازه های مختلف است.

در ابتدای مطلب فونت 3 و فونت 2 و فونت 1 قرار داده شده است امید است مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیرد.

با تشکر از سرکار خانم مهندس نوری

Register to read more...

اسکیس یکم

اسکیس و راندو توسط بهاره حسینی

اسکیس دوم

اسکیس و راندو توسط بهاره حسینی