جامعه شناسی شهری

کتاب جامعه شناسی شهری نوشته شده توسط آقای دکتر محمود شارع پور است.

ساختار این کتاب طبق گفته مولف ، روند شکل گیری و پیدایش حوزه جامعه شناسی شهری ، نظریات گوناگون و نیز موضوعات تخصصی آنرا معرفی و بررسی میکند.

برای دریافت کتاب ابتدا عضو شوید.

نظر خود را اضافه کنید.

0
شرایط و قوانین.

کاربرانی که در این گفتگو شرکت کرده اند